צעירים מבטיחים בליכוד

נא למלא את הטופס הזה עד החמישי לאפריל על מנת שנוכל להכליל אותך לתוך רשימת הצעירים המבטיחים בתוך תנועת הליכוד.

המידע שאתם מכניסים כאן, חוץ מפרטי הקשר ותעודת הזהות, יהיה חלק מהפרופיל שלכם. (פרטי הקשר ישמשו אותנו רק אם יש לנו שאלות נוספות)

צעירים מבטיחים
לא יהיה בפרופיל
לא יהיה בפרופיל
לא יהיה בפרופיל
מאיפה אתה? מה למדת? במה אתה עוסק? רקע ביוגרפי ... חשוב מאוד בגוף שלישי! (דוג': "דן אילוז הוא ....." ולא "אני....")
בגוף ראשון
בגוף ראשון
בגוף ראשון
בגוף ראשון
Sending