כשקובעים מדיניות, ראוי להיצמד לעובדות. יש הרבה סיבות, טובות ופחות טובות, לתמוך במאבקם של הרפורמים להכרה בארץ. אבל אסור לרדת לפופוליזם ולהמציא עובדות שלא קיימות.

הממשלה החליטה להעניק חלק מהכותל המערבי – החלק שנמצא בפארק רובינסון ולא ברחבת הכותל – לזרמים הלא אורתודוקסים, דבר שעורר את זעמן של הסיעות החרדיות. אין ספק שהעמדה החרדית היא צבועה מאחר והם היו חלק מהמו״מ וההסכם עם הרפורמים והקונסרבטיבים, ומאחר וההסכם הזה הוא בעיקר סמלי.
הוא סמלי כי הוא לא משנה דבר – כבר שנים שהחלק הזה של הכותל הוענק לזרמים הלא אורתודוקסים והשינוי העיקרי הוא ברשמיות ובנוחיות הגישה לאתר – במיוחד הרחבת שעות הפתיחה. הוא גם סמלי כי מספר האנשים שכרגע הולכים להתפלל שמה קטן מאוד ולא צפוי לגדול משמעותית. הרי אין כמעט רפורמים וקונסרבטיבים בישראל.
אולם, מסבירים לנו, אולי אין הרבה בישראל אבל הם מהווים את רוב יהדות העולם ואי אפשר לזלזל במרבית העם היהודי בגולה. אבל האם זה נכון ?
אמנם אין ספק שמדובר בתנועה משמעותית שמאגדת רבבות יהודים בחו״ל ובארה״ב בפרט, האמת היא שהתנועה הרפורמית מאוד רחוקה מלהוות רוב בקרב יהדות העולם או להיות הזרם הגדול ביותר.

אז כמה רפורמים יש למעשה ? זה כמובן קשור לשאלה אחרת – כמה יהודים יש בעולם. על פי ההערכות ולפי הקריטריונים השונים, המספר נע בין 13.5 מיליון ל- 16.5 מיליון, כאשר ההבדל נובע בעיקר ממספר היהודים בארה״ב, שמוערך בין 5 ל- 7 מיליון.
מחקרים שהוזמנו על ידי הקהילה היהודית בארה״ב קבעו שיהדות ארה״ב מנתה כ- 5.5 מיליון אנשים ב- 1990, והמספר ירד ל- 5.2 מיליון ב- 2001. הירידה הזו היכתה בתדהמה את יהודי ארה״ב ומאוד מהר הועלו טענות נגד הספירה. ואכן כשמכון פיו היוקרתי פרסם לפני שנתיים וחצי את תוצאות המחקר שלו על יהדות ארה״ב הוא העריך את מספרם בכ- 6.7 מיליון אנשים. זה לא שאוכלוסיית יהודי ארה״ב גדלה במיליון וחצי תוך קצת יותר מעשור אלא שהמתודולוגיה ובעיקר הקריטריונים שנבחרו היו מאוד שונים.
הפרופ׳ סרג׳יו דלהפרלוה, אשר נחשב למומחה הגדול בעולם בענייני דמוגרפיה יהודית, דחה חלק מהמסקנות של מחקר זה וקבע שמספרם של היהודים בארה״ב הוא 5.7 מיליון.

אבל לצורך העניין ועל מנת להיות כמה שיותר נדיבים עם הרפורמים, אנחנו ניצמד למספרים של מכון פיו.

על פי מכון פיו 35% מ- 5.3 מיליון היהודים מעל גיל 18 שהם ספרו מזדהים עם התנועה הרפורמית והיא בהחלט התנועה המובילה בארה״ב. על פי נתון זה, כ- 1.9 מיליון יהודים בוגרים הם רפורמים. אם נוסיף את הילדים נעבור את רף השני מיליון. המחקר מצא כ- 1.3 מיליון ילדים יהודיים אבל לא פירט את השתייכותם על פי הזרמים. אך אפשר להתבסס על מחקר אחר שבוצע ב- 2012. הוא גילה שלמרות שהאורתודוקסים מהווים רק 30% מאוכלוסיית האזור של ניו יורק, 65% מהילדים היהודים גדלים במשפחות אורתודוקסיות. גם אם ברמה הארצית שיעור האורתודוקסים נמוך יותר, ולאור הגיל הממוצע הגבוה בנוסף לשיעור פריון המאוד נמוך של הרפורמים, ניתן להעריך ששיעור הילדים שגדלים במשפחה רפורמית הוא הרבה פחות מ- 35%.

לכן אנחנו מגיעים לכ- 2.1 מיליון יהודים אמריקאים שמזדהים עם הזרם הרפורמי. אך ״להזדהות״ זה מושג רחב שיכול להכיל המון משמעויות שונות. להזדהות עם הרפורמים אין זה אומר שהאיש הוא בעצמו רפורמי. למשל בישראל, על פי שני סקרים שבוצעו בשנים האחרונות, 4-6% מיהודי ישראל מזדהים עם הרפורמים. יש סיבות לפקפק בסקרים הללו אבל בכל מקרה ברור שאותם מזדהים אינם מגדירים באמת את עצמם כרפורמים ואינם שייכים לתנועה הרפורמית כי בפועל מספר החברים הפעילים של התנועה בארץ מוערך בכמה עשרות אלפים בודדים.

בעצם, התנועה הרפורמית טוענת שיש לה 1.5 מיליון חברים בעולם, כמעט כולם בארה״ב. ומדובר כנראה בניפוח משמעותי של המספר האמיתי. קודם כל כי כל ארגון תמיד מנפח את מספר חבריו. בנוסף, מדובר באותו מספר חברים כבר 20 שנה, למרות שישנן עדויות רבות על כך ששורות התנועה מאוד התדלדלו מאז תחילת שנות ה- 2000. כל זה בלי להיכנס לשאלת מי הם סופרים כחברים – למשל בני הזוג הלא יהודים של חבריהם היהודיים נספרים כחברים בתנועה הרפורמית.

על פי הסוציולוג פרופ׳ סטיבן כהן המתמחה ביהדות ארה״ב, מספר החברים בפועל בתנועה רפורמית בארה״ב הוא באזור ה- 750,000, ועל זה יש להוסיף עוד כ- 100,000 מכל שאר העולם.

אז כמה רפורמים יש בסוף ? בין 850,000 – המספר שפוקדים בתי כנסת רפורמיים בפועל לפחות מפעם לפעם – לכ- 2.5 מיליון – מספר האנשים, לא תמיד יהודיים, שמזדהים עם התנועה בכל העולם גם בלי להיות חלק ממנה.
עכשיו, יש נטייה בישראל לבלבל בין התנועה הרפורמית והתנועות האחות שלה – כגון התנועות הליברליות האנגליות והצרפתיות – לבין התנועה הקונסרבטיבית. הקונסרבטיבים, שבניגוד לרפורמים מצהירים על מחויבות פורמלית להלכה היהודית, היו הזרם הגדול והמרכזי של יהדות ארה״ב לאחר המלחמה ועד שנות ה- 90 ומאז נמצאים בדעיכה מהירה. על פי המחקר של מכון פיו רק 18% מיהודי ארה״ב מזדהים איתם. בישראל, למרות שהזרם כמעט אינו זוכה לשום חשיפה, כמה סקרים מצאו שהם נהנים משיעור הזדהות דומה לרפורמים. אך כאן כנראה מדובר בבלבול. בדיקה מהירה של הרכב המזדהים מגלה שמרביתם מגדירים את עצמם כמסורתיים – והתנועה הקונסרבטיבית קוראת לעצמה ״התנועה המסורתית״ בישראל, אבל כאן המשמעות של המילה מאוד שונה.
כך או כך מדובר במקרה הכי טוב בעוד כמיליון יהודים שמזדהים עם זרם יהדות לא אורתודוקסית ומגיעים ל- 3.5 מיליון, גג 4 מיליון, אם נרחיב את ההגדרות עד הקצה.

מתברר שמספר האורתודוקסים למעשה עולה עליהם בהרבה.
רק בישראל, על פי הלמ״ס, 33% מהאוכלוסייה היהודית הבוגרת מגדירה את עצמה כחרדית או דתית. השיעור לכלל האוכלוסייה יותר גבוה לאור שיעורי הילודה של הדתיים והחרדים אבל גם אם נסתפק בזה אנחנו כבר מגיעים ל- 2.2 מיליון אנשים.
אבל בדיוק כמו שבקרב חברי התנועה הרפורמית, שלא לדבר על המזדהים, לא כולם ״דתיים״, וחלק באים לבית הכנסת פעם בשנה במקרה הטוב, יש להוסיף לאורתודוקסים כל ה״לא דתיים״ שמזדהים עם ערכי היהדות המסורתית מבית אבא: כמובן כל או כמעט כל היהודים המסורתיים (25% מיהודי ישראל על פי הלמ״ס) וחלק לא קטן מהחילונים. לצורך העניין אנחנו נוותר על החילונים שבמקרה הזה דומים יותר ליהודים שמזדהים עם הרפורמים בלי להיות בעצמם חלק מהתנועה.
סך הדתיים והמסורתיים למיניהם מהווים כ- 60% מהאוכלוסיית יהודי ישראל, קרוב ל- 4 מיליון אנשים. ועוד לא ספרנו את האורתודוקסים בחו״ל – 500,000 באוכלוסייה הבוגרת בארה״ב על פי מכון פיו, ואם נוסיף את הילדים, כנראה עוד 300,000. ועוד לא ספרנו את שאר הגולה. מעריכים שרק באנגליה יש קרוב ל- 50,000 חרדים. חלק גדול, אולי חצי, מיהודי צרפת הם דתיים ומסורתיים. כך שמספר היהודים ששייכים לזרם האורתודוקסי חוצה את רף החמישה מיליון בקלות.

כך שבסופו של דבר, מסתבר שלא הרפורמים אלא האורתודוקסים הם הזרם הגדול ובפער גדול. אגב אפשר גם להוסיף שהם לא רק עולים על הרפרומים בכמות אלא גם באיכות מבחינת ההתחייבות לעתיד היהודי. הרפורמים יכולים לטעון לעומת זאת שהם הזרם הדתי הגדול בקרב יהודי הגולה, אם כי לא הרוב, והקבוצה הגדולה באמת היא של היהודים החילונים שאינם שייכים לשום זרם.
כל זה לא אומר שאין לתת לרפורמים מקום בכותל או שאין להם זכות לבקש יותר ייצוג בארץ או מה שהם לא רוצים. זה דיון אחר. אלא ראוי להיצמד לעובדות ולהעמיד את הדברים בפרופורציה הנכונה.

מקורות

מכון פיו
http://www.pewforum.org/files/2013/10/jewish-american-full-report-for-web.pdf
אוכלוסייה יהודית עולמית על פי דלהפרגולה
http://www.jewishdatabank.org/studies/downloadFile.cfm?FileID=3257
יהודי ניו יורק
http://d4ovttrzyow8g.cloudfront.net/494344.pdf
רמת דתיות בישראל
http://cbs.gov.il/reader/newhodaot/hodaa_template.html?hodaa=201019211

Leave a Reply

Your email address will not be published.