פרשיית הצוללות המתרחשת עלינו מחייבת מספר הבהרות, שכן נדמה, שכרגיל, השיח הרדוד והשטוח שמכניס את האינטריגה הפוליטית לכל דיון פוגע במחשבה העניינית באשר לסיפור עצמו, ולספיחיו, או בעברית, ההבחנה הנדרשת בין עיקר ובין טפל.

לשם מה מדינת ישראל נדרשת לצוללות?

מדובר בממד החשאי ביותר בו עוסקת מדינת-ישראל על כלל מערכות הביטחון שלה- מערך הצוללות מקיים משימות רחוקות מעיני הציבור, וסמויות ממנו, וטוב שכך. הצוללות האלו מפליגות למקומות שרק הדמיון יכול להגיע אליו, לא שאני יודע, אבל אני כן יודע שכל האפשרויות הן סבירות בסוגיה הזו.

מדינת ישראל מוקפת ב-2 גבולות ימיים, שמאפשרים גישה ישירה בטווח הימי ממדינות אויב אלינו, כל שכן מאתנו אל מדינות האויב. בהינתן שלכולן יש חופים, הרי שהמספרים 6-9 הם לגמרי לא ערטילאיים, ומחויבים למציאות.

האם ייתכן ששר ביטחון יתנגד למהלך והממשלה תוביל אותו חרף כך?

בהחלט שכן, ואף יש מספר תקדימים לכך.

בדיון מסוג זה יש להבחין בין ביטחון ובין ביטחון לאומי – צוללת היא נשק אסטרטגי, שהפעלתה בממדים כאלו ואחרים היא הרבה מעבר למרחב ההפעלה של צה"ל. ביטחון לאומי עוסק בממד הרבה יותר רחב מצבא, וכולל בתוכו למשל בריתות אסטרטגיות עם מדינות נוספות, ממד כלכלי, ועוד. ייתכן מצב שהאינטרס של שר הביטחון, שבבת עיניו רואה את צה"ל יהיה שונה מהאינטרס של ראש-הממשלה שרואה את הממד הלאומי הרחב, שצה"ל כאמור הוא חלק ממנו.

יתרה מכך, דרג קבלת ההחלטות הפוקד על צה"ל איננו שר הביטחון, אלא הקבינט ששר הביטחון הוא אחד מיושביו. לכן, ייתכן מצב ששר הביטחון יהיה בדעת מיעוט סביב נושא מסוים, והקבינט יחליט בניגוד לדעתו. לא נעים אך לגיטימי.

העיקר בסיפור הזה הוא שמדינת-ישראל התעצמה בתווך האסטרטגי, והטפל הוא האינטריגה שבין דמויות הקבינט ובין שר הביטחון.

אולם לעיתים גם לטפל יש חשיבות. כל בר-דעת המבין דבר או שניים בענייני חוק יודע שפרקליט המייצג גורם עסקי מחד וגורם ממלכתי מנגד, ושניהם עוסקים במהלך שתשואתו מיליארדים – לכל הפחות לא תקין. זהו ניגוד עניינים, ואין יותר ניגוד ממנו.

השאלה שצריך לשאול הינה האם התעצמות אסטרטגית חייבת להיות מהולה באי-סדר מנהלי כזה? למה להבאיש את המהלכים הכל-כך חשובים האלו?

או בקיצור, נא להתיישר.

About The Author

רונן הינו אלוף-משנה במילואים, בוגר תואר ראשון בכלכלה ותואר שני במדעי-המדינה, הכולל מחקר אודות שירות המילואים בישראל. כיום רונן הינו חוקר ומרצה בתחום הביטחון הלאומי. תחום המחקר הנוכחי של רונן עוסק בהשפעת שירות החובה בצה"ל על התפיסה החברתית-תרבותית של הפרט. בנוסף, רונן מרצה ומוביל סדנאות העוסקות בשיפור איכות ההוראה במערכת החינוך.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.