article placeholder

רגע על מערכת החינוך

מבין הקולות המזועזעים של השמאל על הרס המדינה, הפקרת החלשים והזנחת החינוך, מבצבצים להם נתונים שלפי עולם המושגים של השמאל, אמורים להשתיק כל טענה. שימו לב לנתון המדהים הבא: בעשר השנים האחרונות תקציב החינוך הכפיל א...
article placeholder

אפס סובלנות לשביתות בלתי חוקיות

אחרי הסערה שפקדה אותנו השבוע, נתבשרנו כי עובדי חברת המחשמל ממאנים לעבוד במתכונת חירום כנדרש ולמעשה מקיימים שביתה איטלקית. לא מדובר במקרה חריג במיוחד, שכן בעל האוזן המחודדת שומע על שביתה או עיצומים בלתי חוקיים א...