article placeholder

שליחי ציבור בע"מ

אין זה משנה מהי דעתי על הרב שי פירון או שרון גל, פרישתם המוקדמת ממשכן הכנסת הינה סימפטום לבעיה מערכתית בפוליטיקה הישראלית. מערכת מורכבת כמו המערכת הפוליטית, אין לה סיכוי להצליח אם היא תהיה תלויה בהצלחתם של בוד...