מסר מדורון אטיאס לחברי המכרז

אתם ודאי שואלים עצמכם : מי אתה דורון אטיאס? דווקה כעת כאשר עברתי את 50 השנה הראשונות שלי בעבודה ניהולית סזיפית, אני מלא מוטיבציה ואמביציה לעשות למענינו רבות ונצורות. בוער לי כאש בעצמותי לייצג אותנו נאמנה ולהוב...