article placeholder

מכתב מח"כ דודי אמסלם לחברי מרכז של הליכוד

חבריי היקרים, מאז שאני זוכר את עצמי, אני חבר תנועת הליכוד. לא מכיר משהו אחר וחי את זה יום יום במשך למעלה מ-30 שנה. אני רואה בחברות שלי כחבר מרכז שליחות אמיתית לתנועה ולערכיה. בחרתי להציג את מועמדותי ליו"ר מר...