article placeholder

נוכחות יוצרת מציאות

פעם, לפני יותר מ2,000 שנים, בנו החשמונאים שליטי יהודה ארמון גדול ומפואר מאוד ביריחו.  הורדוס, שמלך אחריהם בנה על הארמון שלהם את אחד הארמונות המפוארים ביותר שהיו כאן אי פעם.  בין אגפיו של הארמון המפואר זרם נחל ו...