article placeholder

משחק חוץ

"נדמה שיש למדינה סטנדרט כפול באכיפת החוק ביהודה ושומרון -  ויש דין אחד ליהודים ודין אחר לפלסטינים...אנחנו נתקלים בהרבה מקרים שבהם ישראלים ביהודה ושומרון לוקחים את החוק לידיים ודבר לא נעשה נגדם". את ההאשמות ה...