article placeholder

מי עושה סיבוב על הבעיה העדתית?

אשתי היקרה שראתה את הקטע הזה והסכימה עם ליאור שליין שאלה אותי על העניין. המזל הוא שבדיוק לפני שבוע היה לי מעין ויכוחון על הנושא עם אחותה ובדקתי אותו מכל הכיוונים. תמיד קשה לנתח ברצינות דיברי ברדנות (זה הופך א...
article placeholder

כישלון הליכוד?

לילה  אחרי הפיגוע בעיר העתיקה בירושלים, ברחוב שעברתי בו מאות פעמים בתוך העיר העתיקה, וכשלושה ימים אחרי הרצח של זוג הורים מול ילדיהם ליד היישוב איתמר, איני יכול לעצור יותר את ביטוי הרגשות שלי, את ביטוי הביקורת ש...