הקול שאסור שייעלם

מזה כמה שנים שאני חבר בתנועת הליכוד, גדלתי בבית בו אבי היה נציג ציבור וחבר התנועה שנים רבות,התנועה שקמה על מורשתו של ז'בוטינסקי, ההוד וההדר, ארץ ישראל. לצערי הרגשתי כי מזה תקופה ארוכה הקול הערכי המוסרי שמגיע ו...