article placeholder

ציון סופי : נכשל. התנהלות התקשורת לקראת בחירות 2015

עם התבהרות תוצאות הבחירות ניתן לומר ללא ספק, שהציון הסופי של התקשורת בישראל הינו "נכשל". והמסקנה הנדרשת היא שיש מספר עיתונאים שחייבים לשים את התעודה שלהם ולסיים את עיסוקם, שכן כל מאמר נוסף שלהם הינו בבחינת ...
article placeholder

“טיפול שורש ועוד עקירה” – כיצד נדרש להתמודד עם אירן?

בשנת 1995 יצא לאור ספרו של סמואל הנטינגטון, "התנגשות הציווילזציות". בספרו זה מתואר האתגר של המילניום השלישי, שעיקרו התמודדות עם קו-שבר המחלק את העולם לשתי תרבויות: המערבית, הנאורה, הקפיטליסטית, המשכילה, הליב...
article placeholder

הגנה על-ידי התקפה – כיצד נתניהו יתמודד עם הסכם הגרעין?

אין כמעט מחלוקת על כך שהסכם הגרעין עם איראן הוא רע, לא רק בגלל שהוא משמר את התשתית הגרעינית בידי האיראנים, אלא בעיקר בגלל הרושם הברור מכך שהמערב התקפל מול מדינה בסדר גודל בינוני, רדיקלית בתפיסתה, המעודדת, ממנ...