התנשאות בשם ערכים #למה_לא_זהות

בזמן השבעה על מיקי, כשהנוער היה שבור ומפורק, הקמנו מאהל חיזוק. התפקיד שלי היה יח"צ, דאגתי שכל רב/אישיות ציבור שבאים לנחם, יבואו לשוחח איתנו במאהל. כל מי שהגיע, התחיל בכמה דברי חיזוק, דיבר על חשיבות הנוער, וע...