article placeholder

כן, אני תומך ברה"מ בנימין נתניהו.

כל דיון פוליטי – אותה שאלה. "האם אתה תומך בנתניהו?" התשובה היא "כן", חזק וברור. הסיבה היא פשוטה: העשייה של נתניהו והתנהלותו ריסקו כל אג'נדה של השמאל הישראלי. נתניהו עומד חזק מול העולם. אני באמת מאמין שאף ...