article placeholder

ממשלת ישראל שרה בשני קולות

האזרח הישראלי עובד קשה, עושה מילואים ומשלם מסים גבוהים ומחירים מופקעים. אין כאן חדשות ואין כאן תעלומה: הדירות יקרות כי רשות מקרקעי ישראל משווקת קרקעות בקמצנות והממשלה מעכבת אישורי בניה, המכוניות במחיר כפול מאשר...